Selasa, 09 Juni 2015

Tugas 9

Berikan gambaran kepada sila-sila Pancasila dan contohnya didalam kehidupan sehari-hari !


Sila ke-1 :
"Ketuhanan yang Maha ESA"
Sila ini berhubungan dengan tingkah laku kita yang merupakan umat beragama kepada sang pencipta (Allah SWT).
Sampel atau contoh didalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sila tersebut :
- Yakin & bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa pas ajaran agama yang dianut masing-masing seseorang.
- Menjalankan perintah agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
- Saling menghormati antar umat beragama.

Sila ke-2 :
"Kemanusiaan yang Adil & Beradab"
Sila ini berhubungan bersama tabiat kita sebagai manusia yang pada hakekatnya semua sama didunia ini.
Sampel atau contoh didalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sila tersebut :
- Menyadari bahwa kita sama diciptakan oleh Tuhan.
- Membela kebenaran & keadilan.
- Menyadari bahwa kita mempunyai wewenang & kewajiban yang sama.

Sila ke-3 :
"Persatuan Indonesia"
Sila ini berhubungan dengan tabiat kita yang merupakan penduduk Negeri Indonesia untuk membangun negara ini.
Sampel atau contoh didalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sila tersebut :
- Cinta terhadap tanah air & bangsa.
- Ikut juga dalam ketertiban dunia.
- Menjunjung tinggi persatuan bangsa.

Sila ke-4 :
"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan"
Sila ini berhubungan bersama tingkah laku kita buat senantiasa bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
Sampel atau contoh didalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sila tersebut :
- Tak memaksakan kehendak kepada orang lain.
- Ikut juga dalam pemilihan umum
- Menghormati hasil musyawarah

Sila ke-5 :
"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"
Sila ini berhubungan bersama tingkah laku kita dalam bersikap adil kepada seluruh orang.
Sampel atau contoh didalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sila tersebut :
- Menghormati hak & kewajiban orang lain.
- Tak mengancam orang bersama hak milik kita.

- Mengusahakan menopang orang lain tepat kapabilitas.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar